پاورپوینت درباره جمعیت و جمعیت شناسی

پاورپوینت درباره جمعیت و جمعیت شناسی|1899159|zwv
پاورپوینت درباره جمعیت و جمعیت شناسیلینک دانلود پایین صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد اسلاید:51 بخشی از اسلایدها: موضوع و شاخه هاي جمعيت شناسي •در فرهنگ بزرگ لاروس،دانش جمعيت شناسي را چنين تعريف كرده اند: •علمي است كه به مطالعه جمعيت هاي انساني،حالات و حركات آنها پرداخته

لینک دانلود پایین صفحه

قابل ویرایش و آماده پرینت

تعداد اسلاید:51

بخشی از اسلایدها:

موضوع و شاخه هاي جمعيت شناسي

•در فرهنگ بزرگ لاروس،دانش جمعيت شناسي را چنين تعريف كرده اند:•علمي است كه به مطالعه جمعيت هاي انساني،حالات و حركات آنها پرداخته • تاثير عوامل بيولوژيكي،اجتماعي-فرهنگي را بر روي متغيرهاي جمعيتي مورد بررسي قرار مي دهد.• در حقيقت جمعيت شناسي علمي است كه مطالعه علمي جمعيت هاي انساني را هم از ديدگاه كمي و هم از ديدگاه كيفي مورد بررسي قرار مي دهد.الف)جمعيت شناسي كمي•ساخت و حركات جمعيت در زمان و مكان و عوامل موثر بر اين حركات را مورد بررسي قرار مي دهد.اين نوع جمعيت شناسي داراي دو شاخه زير مي باشد:•1)جمعيت شناسي توصيفي:توزيع جغرافيايي،ساخت،ابعاد و افزايش جمعيت ها با توجه به آمارهاي موجود بر عهده اين شاخه از جمعيت شناسي است.•2)جمعيت شناسي نظري يا محض(رياضي):به مطالعه روابط موجود بين متغيرهاي مختلف جمعيتي مي پردازد.ب)جمعيت شناسي كيفي•اين شاخه از جمعيت شناسي ويژگيهاي كيفي افراد انساني را از قبيل صفات روحي و جسمي مورد بررسي قرار مي دهد.مسئله وراثت ،زيست سنجي و اكولوژي انساني از جمله موضوعات مورد علاقه اين رشته مي باشد.•پس مي توان گفت،جمعيت شناسي يكي از شاخه هاي اصلي علوم اجتماعي است كه به بررسي و مطالعه ساخت و حركات جمعيت هاي بشري پرداخته و در پي كشف روابط متقابلي است كه بين پديده هاي جمعيتي و متغيرهاي اقتصادي،اجتماعي و زيستي وجود دارد.دمو گرافی به 3 پدیده توجه دارد•تغییرات تعداد size•ترکیب سنی و جنسی جمعیت structure( composition)•توزیع مکانی( جغرافیایی ) جمعیت distribution