پاورپوینت در مورد حسابداری فعالیت های بیمه ای

پاورپوینت در مورد حسابداری فعالیت های بیمه ای |1899152|zwv
پاورپوینت در مورد حسابداری فعالیت های بیمه ای فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:68 اسلاید برخی از اسلایدها: عناوین مورد بحث: تاریخچه ومحل پیدایش تعاریف و اصطلاحات بیمه ای انواع بیمه ها حسابداری درآمدها وهزینه های بیمه ای تاریخچه بیمه در جهان: تاریخچه بیمه را میتوان به دوره مدون و غیر مدون تق

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:68 اسلاید

برخی از اسلایدها:

عناوین مورد بحث:

تاریخچه ومحل پیدایش

تعاریف و اصطلاحات بیمه ای

انواع بیمه ها

حسابداری درآمدها وهزینه های بیمه ای

تاریخچه بیمه در جهان:

تاریخچه بیمه را میتوان به دوره مدون و غیر مدون تقسیم بندی کرد:

دوره غیر مدون حاکی از موارد زیر بود:

قومی به نام چپین به اصل تقسیم خطر اعتقاد داشتند و برای حمل کا لا ها به جای یک شناور از چند شناور استفاده می کردند هامورابی پادشاه بابل به اصل مشارکت گروهی معتقد بودو خسارت وارده به بازرگانان را در اطراف شهر بابل جبران میکرد

قومی به نام کارتاژها ،معتقد بودند که خسارت وارده بر کشتی ویا محموله ای که ناخدا به ناچار برای نجات جان افراد و یا سایر کا لا ها به در یا می انداخت باید توسط صاحب کشتی یا تجاری که کالا ی آنان سالم به مقصد رسیده جبران گردد

دوره مدون حاکی از موارد زیر بود:

اختلاف نظر بین پژوهشگران در مو رد محل پیدایش بیمه

اولین بیمه ،بیمه کشتیرانی بود که در سال 1347 در شهر ژن ایتالیا بوجود آمد اولین مقررات بیمه ای در سال 1426-1484 توسط قضات بارسلون وضع شد
تاریخچه بیمه در ایران:

تاریخچه بیمه در ایران به سال 1280 میرسد یعنی زمانی که دو موسسه روسی به نامهای «کافکاز»و «مرکوری «

در ایران مشغول به فعالیت شدند وبه مرور زمان کشورهای سویس ،شوروی وانگلیس نمایندگانی در ایران افتتاح کردند

فعالیت شرکتهای بیمه خارجی در ایران که در بدو امر مفید به نظر می رسید، به صورتی درآمده بود که برای اقتصاد ملی به جای نفع، زیان آور بود. از یک طرف این شر کتها با استفاده از عدم اطلاع بیمه گذاران در مقابل پوششهای محدود، حق بیمه کلانی مطالبه و دریافت می کردند و به بهانه های گوناگون از پرداخت خسارت سرباز میزدند و از طرف دیگر سالانه مقدار قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج می نمودند.

کارمزد(commission): درصدی از حق بیمه است که شرکت بیمه در ازای فروش هر بیمه نامه به نماینده یا کارگزار می پردازد.

الحاقیه(endorsement): نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزء جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می پذیرد.

حادثه قهری یا بلای آسمانی(act of god): حادثه است که کسی در وقوع آن دخیل نیست(مانند سیل، زلزله، طوفان و ...). حادثه قهری بیمه پذیر است.